Släkten Stiernstedt är relativt lyckligt lottad vad gäller kunskap om sin härstamning och om äldre släktled. Så har det inte alltid varit. Gordon Stiernstedt, släktböckernas och släktarkivets outtröttlige tillskyndare och vårdare, brukar berätta att när han var ung visste han i stort sett inte mycket mer än att släkten påstods härstamma från Skottland, något som dessutom visade sig fel.


Nr 145 Stiernstedt

Släkt från Viborg med rådmannen i denna stad Hans Thesleff (död 1615) som äldste stamfar. En sonson till denne, guvernementssekreteraren i Narva Johan Thesleff (1653-1722), adlades 1697 3/12 men tog aldrig introduktion. Efter avancemang till landshövding upphöjdes han till 1719 23/5 i friherrligt stånd och introducerades samma år. En släktgren Thesleff adlades på Finlands Riddarhus 1822 under nr 182.

(ur Adelskalendern)