Ta gärna kontakt med någon av släktföreningens styrelsemedlemmar

Ordförande Petter Stiernstedt
Skattmästare Nils Stiernstedt
Sekreterare Cecilia (Cissi) Stiernstedt
Ordinarie ledamot Jarl Stiernstedt
Ordinarie ledamot Nina Sarvana-Salmela
Ordinarie ledamot Henrik Stiernstedt
Ordinarie ledamot Therese Silen
Ordinarie ledamot Ulrika Segercrantz