Maria (Marika) Sofia Alexandra Stiernstedt, född 12 januari 1875 i Stockholm, död 25 oktober 1954 i Finja, Tyringe kommun, var en svensk författare.

Stiernstedt föddes som katolik och förblev det livet ut. Hon var trots sin bakgrund socialist; hon kom från bördsaristokratisk miljö, hennes far Leonard Wilhelm Stiernstedt var friherre och hennes mor Marie Pauline Victoria Ciechanowiecka en polsk grevinna, men vände sig mot denna miljös kvinnoideal. Hon hyllade i stället medelklassens kvinnor, som kunde ha en ordentlig utbildning och uträtta något. Hennes äktenskap med författaren Ludvig Nordström intresserade samtiden mycket och finns skildrat i boken Kring ett äktenskap.

Hennes första böcker, novellen Stackars Jose (1892) och den första romanen, Sven Vingedal, utgavs under pseudonymen Mark Stern. Hennes far medverkade till utgivningen av den senare.

Stiernstedts mest uppskattade böcker torde numera vara romanerna Fröken Liwin, som beskriver motsättningarna mellan mor och dotter och det ensamma åldrandets problem samt Spegling i en skärva, novellurvalet Bland människor, ungdomsboken Ullabella, porträttboken Mest sanning samt memoarvolymerna Mitt och de mina och Adjö min gröna ungdom. Hon gjorde sig även känd genom utgivning av olika reseskildringar och tidningsartiklar

Marika Stiernstedt var tillsammans med Hjalmar Branting bland de första som i Europa uppmärksammade det armeniska folkmordet i det Osmanska riket. I boken Armeniernas fruktansvärda läge (1917) skriver hon om folkmordet.

I unga år sysslade hon med akvarellmåleri och karikatyrteckning och några av hennes teckningar återfinns i minnesboken Adjö min gröna ungdom[1] som utgavs 1930. Under en vistelse i Paris 1907 lärde hon känna Jules Pascin som blev mycket imponerad av hennes små färglagda konstverk.

Hon fick 1917 Samfundet De Nios stora pris med den dåtida prissumman 2 000 kr och invaldes påföljande år som ledamot i samfundet. Stiernstedt var ordförande i Sveriges författareförening 1931–1936 och 1940–1943.

Stiernstedt var i första äktenskapet gift med ”flygbaronen” Carl Cederström 1900–1906. I detta äktenskap föddes dottern Lena Cederström. I sitt andra äktenskap var Stiernstedt 1909–1936 gift med författaren Ludvig ”Lubbe” Nordström. Hon var syster till Georg Stjernstedt och brorsdotter till Sophie Louise Stjernstedt. Marika Stiernstedt ligger begraven på Vikens kyrkogård vid Öresund.

Ur Wikipedia 2019-01-09